Novetats 01. Gener 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=127 RSS feed for public list Novetats 01. Gener 2020 ACM : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18318 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Ageing Europe: https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22056 Agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17699 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avances https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15924 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9100 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=400 Boletín epidemiológico semanal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21997 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Catalunya municipal / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18344 Chiffres clés ... : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14346 Clima Industrial a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21091 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Culture statistics / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16943 Dades del joc https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21967 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Distribución y consumo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19077 Economía industrial / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=214 Enciclopedia Nacional del Petróleo, Petroquímica y Gas / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156 Encuesta nacional de condiciones de trabajo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1720 Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22060 Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22059 Enquesta de clima empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19658 Enquesta de població activa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17767 Estadística d'accidents de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20985 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de accidentes de trabajo [Recurs electrònic] https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21311 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística del consum energètic del sector industrial (ECESI) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21669 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Índex d'entrada de comandes a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22050 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Índice : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13645 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Información comercial española. Boletín económico / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18129 Información comercial española. Revista de economía / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=217 Informe de Conjuntura de la demarcació de Terrassa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19662 Informe de l'activitat turística a Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21209 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 Inspecció de treball de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18767 International statistical review = https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6259 Inversió industrial a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21097 JOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18287 Key figures on Europe : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22053 La Mortalitat a la ciutat de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18584 Llengua Nacional / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18790 Main Economic Indicators/ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1215 Memoria del Departament d'Interior https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17896 Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21925 OECD Quarterly International Trade Statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20441 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Panorama social / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15373 Papers : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2703 Perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21806 Perspectives demogràfiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20553 Posició competitiva del sector industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22051 Publicacions matemàtiques / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18637 Quality report on national and regional accounts https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21937 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20443 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20445 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Research eu : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20410 Revista Alimarket https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19147 Revista CIDOB d'afers Internacionals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6389 Revista de demografía histórica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21534 Revista internacional del trabajo / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2959 Revista rural de la UE https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21368 Sector exterior ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14049 Test / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14157 Treball autònom i economia social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18639 Treballs de la Societat Catalana de Geografia / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17376 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21652 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835