Novetats 02. Febrer 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=128 RSS feed for public list Novetats 02. Febrer 2020 Afers religiosos https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22069 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21114 Anuari de la formació professional a Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20710 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Balanços d'activitat turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19062 Begues / by Solans i Roda, Conxita https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22081 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18498 Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19032 Butlletí de joves i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19033 Butlletí de població estrangera i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19034 Caracterització de les entrades a l'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20452 Castellví de la Marca : by Llorac i Santis, Salvador https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22076 Clima Industrial a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21091 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Cuadernos de información económica / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3083 Cuadernos económicos de Información Comercial Española https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12756 Cuenta satélite de la cultura en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21775 Dades cadastrals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18561 Dades de formació agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16802 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Despesa pública en educació ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21839 El Mercat immobiliari de Barcelona... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17761 Els Noms de lloc i de persona de Llinars del Vallès / by Garcia-Pey, Enric, https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22080 Els Sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22084 Els Sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22085 Els Sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22086 Employment and social developments in Europe / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19079 Empreses de treball temporal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18008 Encuesta nacional de gestión de riesgos laborales en las empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22065 Enquesta d'usos lingüístics de la població https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22068 Enquesta industrial de productes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18194 Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18301 Estacions depuradores d’aigua residual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22070 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21231 Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19785 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadística española : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14795 Estadística estructural d'empreses del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17672 Estadística i comptes de les empreses culturals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20132 Estadística i comptes de les empreses del sector TIC https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19703 Estadística i comptes de les empreses turístiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19638 Estadística longitudinal de vides laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19835 Estadística por partidas del Impuesto sobre el Valor Añadido / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19937 Estadísticas eléctricas anuales https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21771 Estadístiques de cost laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17778 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estimacions de població estacional https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20347 European Union Labour Force Survey https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15690 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Examen estadístico del comercio mundial/ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13794 Execució pressupostària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22074 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Hacienda pública española / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17673 Histórico de la calidad del aire en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21987 Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21227 Índex preus percebuts agraris (IPPA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17946 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Indicadors del personal al servei de l'administració educativa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21958 Indicadors europeus https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22067 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Información comercial española. Boletín económico / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18129 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe sobre exclusió i desenvolupament social a la diòcesi de Barcelona: https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22083 Intel·ligència artificial : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22088 Joventut, implicació i context polític a Catalunya : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22089 Joventut, implicació i context polític a Catalunya : by Soler i Martí, Roger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22090 L'Observatori del món del rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21832 La Colònia Viladomiu Vell (1868-1935) / by Casals, Ramon https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22078 La Vall del Tenes : by Dantí i Riu, Jaume, https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22075 Main Economic Indicators/ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1215 Manual de estilo de la lengua española by Martínez de Sousa, José https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22082 Memòria del Departament de Justícia https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17755 Memòries tributàries https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19574 Mutualitats de previsió social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18664 NC ... (ca) Nomenclatura combinada https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19842 Nota de conjuntura econòmica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21095 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Papeles de economía española https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=396 Perdut en l'acció? : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22077 Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisió de trànsit https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20565 Population / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=316 Prevenció i extinció d'incendis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21942 PRODCOM-EIP ... (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19846 Producte interior brut territorial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20764 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Resultados económicos y tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19936 Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17653 Revista internacional del trabajo / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2959 Salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21116 Sindicat Agrícola Cooperatiu de Sant Cugat Sesgarrigues / by Sancho París, Daniel https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22079 SORT : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13319 Tourism Satellite Accounts in Europe https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22087 Ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18303 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21296