Novetats 03. Març 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=129 RSS feed for public list Novetats 03. Març 2020 ACM : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18318 Administració de justícia https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19024 Afers religiosos https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22069 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18654 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Agriculture, forestry and fishery statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18495 AKCE : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20542 Anuari estadístic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18648 Anuari estadístic de Viladecans https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18569 Atenció a la victima https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19028 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avanç del PIB trimestral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21865 Avances https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15924 Balanç d'actuacions de l'Agència Catalana del Consum https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21172 BEIO https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20432 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico de la construcción https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12071 Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20446 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Butlletí epidemiològic de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21188 Classificació catalana d'educació 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22104 Clima Industrial a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21091 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22071 Comerç exterior https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22096 Comptabilitat trimestral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21634 Comptes econòmics anuals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18095 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Diagnosi social de Catalunya 2018 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22103 Dret i entitats jurídiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19026 Empreses i establiments https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19707 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22063 Estadística de l'activitat en càmpings https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22062 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22002 Flujo de autorizaciones de residencia concedidas a extranjeros https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22004 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Hàbits alimentaris dels infants i adolescents de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22100 Histórico de la calidad del aire en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21987 Índex d'entrada de comandes a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22050 Índex d'igualtat de gènere https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22091 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de benestar i progrés social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22099 Indicadors de confiança empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21963 Índice : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13645 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Información comercial española. Boletín económico / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18129 Información comercial española. Revista de economía / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=217 Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22097 Justícia juvenil https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19314 Les Dones a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22092 Mediació en dret privat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19030 Mercat de lloguer https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19516 Mesures penals alternatives https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19313 NC ... (ca) Nomenclatura combinada https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19842 Observatori de la vinya, el vi i el cava https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22093 Observatorio español sobre drogas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21325 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Posició competitiva del sector industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22051 Programa de Prevenció de l’Obesitat Infantil de Barcelona. Projecte POIBIN 2018 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22101 Quarterly National Accounts = https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1258 Recaudación y estadísticas del sistema tributario español ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22012 Reconciliation between work and family life Labour Force Survey (LFS) ad-hoc module 2018 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22094 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Resum de resultats anuals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19061 Revista Alimarket https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19147 Revista española de investigaciones sociológicas / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5038 Rotació laboral a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14402 Sector quotidià en règim d'autoservei https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22098 Serveis penitenciaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18625 Shedding light on energy in the EU https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21135 Statistical Journal of the IAOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18526 Treball autònom i economia social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18639 Treball per ocupacions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22102 Turisme dels residents de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21650 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835