Novetats 04. Abril 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=130 RSS feed for public list Novetats 04. Abril 2020 10 anys de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22106 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22020 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avances https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15924 Baròmetre de la Innovació a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22113 Beneficis fiscals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19572 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=400 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9100 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín informativo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21772 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Butlletí de transports https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20453 Clima exportador https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18712 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Compte de fluxos de materials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22072 Comptes econòmics anuals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18095 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura de los aeropuertos en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21092 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Cuentas de las administraciones públicas del año ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21803 Dades de la renda agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18631 Dades del joc https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21967 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Dones en l'esport https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22107 Dones en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22108 El Finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18734 Els Residus de la construcció generats a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18900 Encuesta de turismo de residentes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21237 Encuesta económica de pesca marítima https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13658 Encuesta Financiera de las Familias https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21150 Enquesta de clima empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19658 Enquesta de població activa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17767 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Equipaments i usos de les TIC https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21924 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de accidentes de trabajo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21310 Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16945 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de defuncions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21267 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de l'ensenyament https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19593 Estadística de matrimonis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21262 Estadística de pensions contributives https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21953 Estadística de pensions no contributives https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21954 Estadística de prestacions per atur https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21956 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística de regulación de empleo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21802 Estadística de rendes d'inserció social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21955 Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22119 Estadística dels estudis de la població https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22116 Estadística estructural d'empreses del sector industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17687 Estadística territorial TIC a les llars https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21641 Estadísticas pesqueras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17095 Estadístiques culturals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20127 Estadístiques de residus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18893 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estadístiques definitives de conreus https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17787 Estadístiques Port de Tarragona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22127 Estimació de la població centenària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21868 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Evolving with JDemetra+ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22125 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Handbook on rapid estimates https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22126 Impacte pressupostari de l'evolució demogràfica (2018-2030) by Playà Pascual, Laura https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22112 Implementation of the Statistical Territory Register https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22118 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Índex preus percebuts agraris (IPPA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17946 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de confiança empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21963 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Informe anual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21800 Informe de l'activitat turística a Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21209 Informe de salut de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21778 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 Informe sobre política lingüística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20116 Informe trimestral dels ingressos tributaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18667 Interrupción voluntaria del embarazo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21770 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16317 JOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18287 L'Administració pública davant del paradigma d'innovació i ciència obertes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22109 L'Apunt del mes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19327 Las Principales cifras de la siniestralidad vial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21978 Licitación oficial en construcción : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21928 Los Transportes y las infraestructuras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21927 Mapa de serveis socials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17721 Memòria del CatSalut https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21306 Memòria del Departament d'Empresa i Coneixement https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21889 Memòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21888 Memòria Idescat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20485 Mercat de lloguer https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19516 Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central els anys 2012, 2013 i 2014 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22110 Métodos de nowcasting para la economía catalana https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22124 Municat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18576 NTTS 2019 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22117 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Padró d'habitants residents a l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19778 Panorámica de la edición española de libros https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21933 Parc de vehicles https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21215 Península Ibérica en cifras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21948 Personal al servicio del sector público estatal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21946 Perspectives demogràfiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20553 Població estrangera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17648 Població i habitatges per ABS a 1 de gener de ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22122 Projeccions de població municipals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22115 Quality report on balance of payments (BOP), international trade in services (ITS) and foreign direct investment (FDI) statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21684 Renda familiar disponible bruta. Comarques i municipis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20765 Seguros y fondos de pensiones : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21926 Sistema estatal de indicadores de la educación https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21940 Sobre la utilización de métodos espaciales en el registro estadístico de territorio https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22120 Statistical Journal of the IAOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18526 Survey methodology https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18485 Survey research methods https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18434 Taula de vida https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19415 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22114 The Canadian Journal of Statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20725 The R journal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20563 The Survey Statistician https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20562 Treball per ocupacions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22102 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21652 Turisme dels residents de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21650 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 Violències masclistes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22105