Novetats 05. Maig 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=131 RSS feed for public list Novetats 05. Maig 2020 ACM : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18318 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Anuario estadístico de accidentes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21688 Anuario Estadístico General https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18836 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avanç del PIB trimestral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21865 Balanços d'activitat turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19062 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18498 Butlletí de joves i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19033 Cifras INE : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11236 Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21112 Comarques catalanes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20451 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Comptes anuals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15354 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Cornellà en xifres https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12583 Coyuntura de los aeropuertos en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21092 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda d'habitatge protegit https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18669 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Despesa sanitària a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22135 Donació i trasplantaments https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21186 Encuesta de precios de la tierra https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21761 Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21760 Enquesta contínua de llars https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21607 Enquesta de població activa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17767 Enquesta de sacrifici d'escorxadors https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22129 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18270 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22063 Estadística de l'activitat en càmpings https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22062 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de l'ensenyament https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19593 Estadística de movimientos turísticos en frontera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21429 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadístiques culturals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20127 Estadístiques de cost laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17778 Estadístiques de la política d'habitatge https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19518 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estimacions de població https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21132 Estrangers amb autorització de residència https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21244 Estudi de volums d’aigua subministrats i captats a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21213 European business statistics compilers manual for trade by enterprise characteristics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21062 European system of integrated social protection statistics - ESSPROS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22132 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Evaluación de la calidad de los datos de la Encuesta de Población Activa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21798 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Government finance statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16681 Habitatges de lloguer amb mediació social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19558 Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21319 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Índex preus percebuts agraris (IPPA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17946 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Indicadors de salut perinatal a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21502 Indicadors energètics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155 InfoABS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22130 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Informe anual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20584 Informe anual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21718 Informe anual ... by Instituto Nacional de Estadística (Espanya) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18810 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 La Mortalitat a la ciutat de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18584 La Robòtica a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22133 La Salut a Barcelona / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6688 Labour market policy: https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21931 Las Tecnologías de la información en la Administración del Estado https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11950 Llengua Nacional / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18790 Llibre de mortalitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19378 Llibre de natalitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21117 Memòria ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21918 Mercat de lloguer https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19516 Mujeres y hombres en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21913 Nota de conjuntura econòmica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21095 OECD Economic Outlook / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9509 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Padró municipal d'habitants https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21238 Pla estadístic de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21629 Population / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=316 Posició competitiva del sector industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22051 Preus de l'energia a Catalunya i Espanya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22131 Preus de la terra https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17879 Preus en orígen https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17944 Preus sectorials de referència https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22128 Previsions macroeconòmiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18665 Productivitat total dels factors https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22041 Qualitat de les aigües de bany https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18052 Recerca i desenvolupament https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22057 Registre de malalts renals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21102 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20443 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Renda mínima d'inserció i ajuts a la contractació i autoocupació de persones destinatàries de l'RMI https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17906 Resum estadístic del Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21457 Shedding light on energy in the EU https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21135 Situació del sector agroalimentari https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22134 Test / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14157 Top / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18314 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Visados expedidos en oficinas consulares https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22007 Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18178