Novetats 07. Juliol 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=133 RSS feed for public list Novetats 07. Juliol 2020 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22020 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Ajuts al pagament de l'habitatge https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19554 Anuari estadístic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21834 Anuario de estadísticas culturales https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21823 Áreas urbanas en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22144 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avanç del PIB trimestral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21865 Avances https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15924 Banc de dades https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21212 BEIO https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20432 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=400 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20446 Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22147 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Butlletí epidemiològic de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21188 Chiffres de Catalogne... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17220 Chifres de Catalonha ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17464 Cifras da Catalunha... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21533 Cifras de Cataluña ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15910 Cifre della Catalogna ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17503 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Concessions de nacionalitat espanyola https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21240 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Cuentas financieras de la economía española ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21836 Dades del joc https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21967 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Enquesta anual d'estructura salarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17769 Enquesta de clima empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19658 Enquesta de condicions de vida https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19825 Enquesta de població activa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17767 Enquesta de sacrifici d'escorxadors https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22129 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'accidents de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20985 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de accidentes de trabajo [Recurs electrònic] https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21311 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22063 Estadística de l'activitat en càmpings https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22062 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de l'ensenyament https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19593 Estadística de naixements https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21260 Estadística de persones amb discapacitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21219 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadística sobre innovació a les empreses https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22058 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estadístiques Port de Tarragona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22127 Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21661 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Figures of Catalonia ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17219 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Glossary for transport statistics / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22146 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de confiança empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21963 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Indicadors del sistema educatiu https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19359 Indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20693 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Informe anual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21801 Informe anual ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10937 Informe de conjuntura de Sabadell / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18371 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 JOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18287 Les Xifres del transport públic a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19556 Memòria / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17296 Memòria econòmica de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21668 Memòries tributàries https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19574 Mercat de lloguer https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19516 National accounts statistics. https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11899 National accounts statistics. https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17260 Nomenclator dera Val d'Aran https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22148 Nota de conjuntura econòmica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21095 Observatori de la vinya, el vi i el cava https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22093 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Perfil ambiental de España ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21082 Perspectivas del empleo ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1623 Preus de l'energia a Catalunya i Espanya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22131 Preus de la terra https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17879 Preus majoristes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22137 Preus sectorials de referència https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22128 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20443 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Statistical Journal of the IAOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18526 The Canadian Journal of Statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20725 The Survey Statistician https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20562 Treball autònom i economia social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18639 Treball per ocupacions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22102 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Va de fires : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17809 Xifres de Catalunya ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=530 Zahlen über Katalonien ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17218