Novetats 08. Agost 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=135 RSS feed for public list Novetats 08. Agost 2020 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9100 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí anual d'indicadors climàtics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22153 Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20446 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Butlletí de població estrangera i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19034 Circular material use rate https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22158 Condicions de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22152 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura de los aeropuertos en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21092 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 DeCultura https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20120 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Eleccions sindicals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17858 Els Salaris a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22151 Energy balance sheets https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12007 Espais terminològics... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22156 Estadística de accidentes de trabajo [Recurs electrònic] https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21311 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico ( I+D ) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22155 Estadístiques de cost laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17778 Estadístiques de títols de famílies nombroses https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19548 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 Informe trimestral dels ingressos tributaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18667 Memòries tributàries https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19574 Nota de conjuntura econòmica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21095 OECD Quarterly International Trade Statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20441 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Perfil del treball autònom https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18025 Població amb discapacitat i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22149 Preus de l'energia a Catalunya i Espanya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22131 Preus majoristes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22137 Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22150 Providing comparable information to assess global financial stability risks by Tissot, Bruno https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22157 Renda mínima d'inserció i ajuts a la contractació i autoocupació de persones destinatàries de l'RMI https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17906 Survey research methods https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18434 The Life of women and men in Europe https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21788 Treball al CAP https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22154 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648