Novetats 10. Octubre 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=137 RSS feed for public list Novetats 10. Octubre 2020 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22020 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Anàlisi de la mortalitat a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21105 Anuari de dades meteorològiques ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16395 Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20569 Anuario de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21838 Anuario de la distribución https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21714 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Baròmetre de la Innovació a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22113 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9100 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20446 Butlletí de transports https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20453 Caracterització de les entrades a l'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20452 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Compte satèl·lit del turisme https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22177 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Dades del joc https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21967 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Ejecución del presupuesto de organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto limitativo [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22168 Enquesta d'activitat del sector comercial de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21437 Enquesta d'activitat del sector de la restauració de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21439 Enquesta de clima empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19658 Enquesta de fecunditat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22176 Enquesta de població activa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17767 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Enquesta de victimització de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21423 Entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21773 Epidemiologia https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19914 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'accidents de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20985 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de accidentes de trabajo [Recurs electrònic] https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21311 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de huelgas y cierres patronales : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21848 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22063 Estadística de l'activitat en càmpings https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22062 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de matrimonis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21262 Estadística de mediación, arbitraje y conciliación https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21849 Estadística de nul·litats, separacions i divorcis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21253 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadística de violència masclista i domèstica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21550 Estadísticas pesqueras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17095 Estadístiques anuals de bombers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18586 Estadístiques de residus municipals i recollida selectiva https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18897 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estadístiques i estudis tributaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19576 Estadístiques Port de Tarragona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22127 Estructura de la construcción https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21850 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22005 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Government finance statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16681 Guía de los distribuidores https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21981 Guía integral de hostelería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21982 Hacienda pública española https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22173 Histórico de la calidad del aire en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21987 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de confiança empresarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21963 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Informe anual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21716 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 Informe sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21107 JOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18287 L'Impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22174 La Energía en España : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21950 La Inversió estrangera a Catalunya l'any ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21996 La Mobilitat en dia feiner a la Regió Metropolitana de Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16645 La Tuberculosi a Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17801 Las Bibliotecas públicas españolas en cifras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18203 Main Economic Indicators/ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1215 Memoria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21935 Memoria anual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21957 Memoria del servicio de reclamaciones del Banco de España correspondiente al año... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21934 Memòries tributàries https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19574 Mercat de lloguer https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19516 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22175 Oferta i ocupació turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Perspectives des migrations internationales : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3283 Preus de l'energia a Catalunya i Espanya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22131 Preus majoristes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22137 Preus sectorials de referència https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22128 Red contable agraria nacional https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21980 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20443 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Statistical Journal of the IAOS https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18526 Survey methodology https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18485 The Canadian Journal of Statistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20725 The R journal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20563 Treball per ocupacions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22102 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 Videojocs a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21991