Novetats 12. Desembre 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=139 RSS feed for public list Novetats 12. Desembre 2020 ACM : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18318 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18650 Afiliació a la Seguretat Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18654 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avances https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15924 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21313 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí de joves i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19033 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Butlletí epidemiològic de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21188 Classificació catalana d'educació 2020 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22104 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22071 Comerç exterior https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22096 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Coyuntura de los aeropuertos en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21092 Coyuntura turística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21145 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 E-Boletín de RedIris : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19600 Economía industrial / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=214 Ejecución del presupuesto de organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto limitativo [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22168 Enquesta anual d'estructura salarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17769 Enquesta d'estructura salarial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22021 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18301 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de accidentes de trabajo [Recurs electrònic] https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21311 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de defuncions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21267 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20470 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadística i comptes de les empreses culturals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20132 Estadística i comptes de les empreses del sector TIC https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19703 Estadística i comptes de les empreses turístiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19638 Estadístiques de cost laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17778 Estadístiques de títols de famílies nombroses https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19548 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estimacions de població https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21132 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Índice : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13645 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Información comercial española. Boletín económico / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18129 Informe del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22182 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 Informe trimestral dels ingressos tributaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18667 Infosida https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19449 International statistical review = https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6259 Main Economic Indicators/ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1215 O Tchatchipen https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22172 Observatori de la vinya, el vi i el cava https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22093 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Padró municipal d'habitants https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21238 Papeles de economía española https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=396 Population / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=316 Preus majoristes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22137 Principals resultats de l'EPA https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19096 Producte interior brut territorial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20764 Quarterly National Accounts = https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1258 Registro de contratos del sector público / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22181 Revista colombiana de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21873 Revista internacional del trabajo / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2959 SORT https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19852 SORT : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13319 Terminàlia / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18504 Test / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14157 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21652 Turisme dels residents de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21650 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Va de fires : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17809 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 World migration report ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18291