Novetats 02. Febrer 2021 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=141 RSS feed for public list Novetats 02. Febrer 2021 Agricultura ecológica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21822 Anuari ... : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18742 Anuario CIDOB de la Inmigración / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17519 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20446 Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18498 Butlletí de població estrangera i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19034 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22071 Comptabilitat trimestral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21634 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Construcción de edificios ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21842 Dades cadastrals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18561 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Dones en el treball / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22190 Dones i treball / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22186 El Mercat immobiliari de Barcelona... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17761 Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21184 Energía / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18811 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22063 Estadística de l'activitat en càmpings https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22062 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22119 Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico ( I+D ) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22155 EU Energy in figures : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19202 EU transport in figures : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19203 Euromed survey of experts and actors / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18962 Evolució dels fets penals coneguts per la Policia de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19349 Fires de Catalunya ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=234 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 IEMED Mediterranean yearbook / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18555 Impacto de la crisis del COVID-19 en la indústria de alimentación y bebidas española / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22189 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Índex preus percebuts agraris (IPPA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17946 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Información comercial española. Boletín económico / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18129 Informe al Parlament ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18383 Informe de empleo / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22188 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe sobre la desigualdad en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19054 Integrated farm statistics manual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22193 L'Impacte de gènere de la Covid-19 en dades / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22191 La Situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21320 Mediadors d'assegurances i reassegurances privades https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18952 Memòria ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21799 Memoria / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3872 Memòria de l'Institut Català de les Empreses Culturals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20125 Memoria de la Administración Tributaria / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22192 Memòria del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21990 Mutualitats de previsió social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18664 Natura 2000 / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21862 New methods for timely estimates : by Mazzi, Gian Luigi https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22194 Nota de conjuntura econòmica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21095 Preus en orígen https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17944 Preus pagats i salaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18170 Principals resultats de l'EPA https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19096 Projeccions de llars de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21646 Quality report on European statistics on international trade in goods https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15490 Regiones : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10809 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20443 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20445 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Revista rural de la UE https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21368 Taxation trends in the European Union : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22195 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 UNECE countries in figures / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17574 Ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18303 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 Violències masclistes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22105