Novetats 05. Maig 2021 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=144 RSS feed for public list Novetats 05. Maig 2021 ACM : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18318 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Avances https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15924 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín estadístico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211 Boletín mensual de estadística https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21093 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Butlletí de població estrangera i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19034 Clima Industrial a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21091 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22071 Comptabilitat trimestral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21634 Consums energètics per municipis / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22203 Coyuntura de los aeropuertos en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21092 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Esdeveniments econòmics i financers https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22111 Estadística d'accidents de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20985 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22063 Estadística de l'activitat en càmpings https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22062 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de pensions no contributives https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21954 Estadística de prestacions per atur https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21956 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística de rendes d'inserció social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21955 Estadística de vagues i tancaments patronals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21101 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estimacions de població https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21132 Eurostatistics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21111 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Informe mensual / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394 Informe mensual de recaudación tributaria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21144 L'Apunt del mes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19327 Main Economic Indicators/ https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1215 Mapes de les agrupacions censals de Catalunya (AC) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22201 Nota de conjuntura econòmica https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21095 Operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21085 Preus majoristes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22137 Previsions macroeconòmiques https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18665 Productivitat total dels factors https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22041 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 Viladecans en xifres https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22204