Novetats 06. Juny 2021 https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=145 RSS feed for public list Novetats 06. Juny 2021 Afers religiosos https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22069 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19831 Anuari econòmic comarcal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21776 Anuari estadístic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18648 Anuari estadístic de Terrassa https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19354 Anuari estadístic de Viladecans https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18569 Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20533 Anuario estadístico de accidentes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21688 Anuario Estadístico General https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18836 Atur registrat i demandes d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18011 Banc de dades https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21212 Barómetro sanitario ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16944 Boletín de gestión de clases pasivas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21099 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=400 Boletín económico https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9100 Boletín informativo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21772 Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20446 Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19032 Butlletí de joves i mercat de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19033 Butlletí de mobilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21853 Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal ... / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16957 Característiques dels domicilis de Barcelona segons el Padró Municipal https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16982 Caracterització de les entrades a l'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20452 Comarques catalanes https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20451 Comerç amb l'estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22055 Comptes anuals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15354 Concesiones de nacionalidad española por residencia https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22008 Conjuntura i indicadors econòmics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18661 Consum d’aigua per comarques a Catalunya / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22206 Dades bàsiques del món laboral a Barcelona / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17783 Dades d'incendis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21807 Dades de formació agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16802 Dades de museus i col·leccions https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21808 Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538 Demanda d'habitatge protegit https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18669 Despesa del turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21654 Despesa sanitària a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22135 Donació i trasplantaments https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21186 Ejecución del presupuesto de organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto limitativo [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22168 El Finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18734 Encuesta de precios de la tierra https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21761 Encuesta económica de pesca marítima https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13658 Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21760 Encuestas ganaderas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16583 Enquesta contínua de llars https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21607 Enquesta d'activitat del sector comercial de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21437 Enquesta d'activitat del sector de la restauració de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21439 Enquesta de mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22207 Enquesta de sales d'incubació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22095 Enquesta de salut a Catalunya contínua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18686 Enquesta de seguretat pública de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21195 Estacions depuradores d’aigua residual https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22070 Estadística d'accidents de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20985 Estadística d'ofertes de llocs de treball https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17959 Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16945 Estadística de conciliacions laborals https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20561 Estadística de contractació laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14109 Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18270 Estadística de l'activitat hotelera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22061 Estadística de movimientos turísticos en frontera https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21429 Estadística de regulació d'ocupació https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17918 Estadística del consum energètic del sector industrial (ECESI) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21669 Estadísticas pesqueras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17095 Estadístiques / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22205 Estadístiques culturals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20127 Estadístiques de cost laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17778 Estadístiques de la política d'habitatge https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19518 Estadístiques de tràfic https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21089 Estadístiques Port de Tarragona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22127 Estudi de volums d’aigua subministrats i captats a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21213 European Union Labour Force Survey https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15690 Full setmanal de conjuntura agrària https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13771 Habitatges de lloguer amb mediació social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19558 Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21319 Impost sobre béns immobles https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21229 Índex de comerç al detall https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22054 Índex de preus industrials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22052 Índex de producció industrial https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21866 Índex de vendes en grans superfícies https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21960 Índex de volum de negoci a la indústria https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22049 Índex preus percebuts agraris (IPPA) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17946 Indicadores urbanos https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21809 Indicadors d'activitat del sector serveis https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22066 Indicadors de salut perinatal a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21502 Indicadors energètics https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155 Infollengua https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21535 Informe anual ... by Instituto Nacional de Estadística (Espanya) https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18810 Informe juventud en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21947 Informe mensual d'execució https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20406 Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19343 Informe trimestral dels ingressos tributaris https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18667 Inserció laboral https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20149 Interrupción voluntaria del embarazo https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21770 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16317 La Interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21193 La Mortalitat a la ciutat de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18584 La Població estrangera de Barcelona : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17535 Labour force survey in the EU, Candidate and EFTA Countries https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15724 Labour market policy: https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21931 Mapa de serveis socials https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17721 Memoria del Departament d'Interior https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17896 Memòria del Departament de Cultura https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20129 Memòria del Departament de Justícia https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17755 Memòria del Departament de Territori i Sostenibilitat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21985 Memòria estadística ICAA / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22208 Memòries tributàries https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19574 Mercat de lloguer https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19516 Mujeres y hombres en España https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21913 Observatori de la vinya, el vi i el cava https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22093 Parc de vehicles https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21215 Península Ibérica en cifras https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21948 Perfil del treball autònom https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18025 Persones lesionades per trànsit ateses a serveis d'urgències de Barcelona https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20564 Preus de la terra https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17879 Principals resultats de l'EPA https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19096 Qualitat de l'aire a Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17715 Qualitat de les aigües de bany https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18052 Quality report on national and regional accounts https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21937 Recaudación y estadísticas del sistema tributario español ... https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22012 Registre de malalts renals de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21102 Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) [Recurs electrònic] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20444 Resum estadístic del Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21457 SORT https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19852 SORT : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13319 Statistical requirements compendium https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15205 Treball autònom i economia social https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18639 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21652 Turisme dels residents de Catalunya https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21650 Turisme estranger https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21648 Va de fires : https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17809 Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17835 Xifres de Catalunya ... [en xinès] / https://biblio.idescat.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17504