000 01940nmm a2200421 a 4500
999 _c15712
_d15712
001 vtls000024056
003 VRT
005 20200928100557.0
007 cr ||||||||
008 091030s2005 lu |||||o|||| 0| 0 eng|d
020 _a9279013157
039 9 _a200910301233
_bstaff
_c200907010950
_dstaff
_c200811111248
_dstaff
040 _aES-Ba-GIE
_bcat
_cEs-Ba-GIE
090 _a21
_bMetodologia i classificacions estadístiques
098 _aB-2918
099 _aACCÉS REMOT
100 1 _aCiammola, Anna
_95095
245 1 0 _aTemporal disaggregation techniques of time series by related series
_h[Recurs electrònic] :
_ba comparison by a Monte Carlo experiment /
_c[Anna Ciammola, Francesca Di Palma and Marco Marini]
260 _aLuxembourg :
_bOffice for Official Publications of the European Communities,
_c2005
300 _a1 recurs electrònic (42 p.)
500 _aPonència presentada al "OECD-Eurostat Workshop on Frontiers in Benchmarking Techniques and their Application to Official Statistics"
500 _aDescripció del recurs: 13 de novembre de 2019
650 0 4 _aEstadística oficial
_912430
650 0 4 _aMetodologia
_910521
650 0 4 _aCongressos i conferències
_910773
651 4 _aOCDE
_914282
651 4 _914558
_aUnió Europea
700 1 _aDi Palma, Francesca
_92444
700 1 _aMarini, Marco
_98987
710 2 _aEurostat
_94419
710 2 _aOrganització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
_98338
711 2 _aOECD/Eurostat Workshop on Frontiers in Benchmarking Techniques and their Application to Official Statistics
_d(2005 :
_cLuxemburg)
_96491
830 0 _913212
_aWorking papers and studies.
_pEuro-indicators
856 4 0 _yAccés al document
_uhttps://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5837329/KS-DT-05-018-EN.PDF/0fb2806a-12bc-4689-9254-b877ceef75c0?version=1.0
902 _aVIRTUA50
911 _a0/Metodologia i classificacions estadístiques/
942 _2udc
_cA