000 01107naa a2200253 a 4500
999 _c17590
_d17590
001 vtls000025623
003 VRT
005 20181205160611.0
008 100528s2010 spc|||||| o00| ||cat||
040 _aES-Ba-GIE
_bcat
_cEs-Ba-GIE
090 _a28
_bInversió i comerç exterior
100 1 _aFernández, Tatiana
_95081
245 1 3 _aEl Rol del sector exterior en la sortida de la crisi en el context de la Unió Monetària :
_bel cas de Catalunya /
_cTatiana Fernández
300 _a26 p.
530 _aTambé disponible en versió electrònica
650 0 4 _aEconomia
_911834
650 4 _aPolítica monetària
_911538
651 4 _aCatalunya
_914262
773 0 _aPapers de treball
_gNúm. 3 (març 2010)
_w2027-16860
830 0 _aPapers de treball (Catalunya. Direcció General de Programació Econòmica).
_pSimulacions macroeconòmiques. Model QUEST-CT
_913266
856 4 2 _yAccés al document
_uhttp://economia.gencat.cat/web/.content/documents/articles/arxius/elroldelsectorexteriorenlasortidadelacrisienelcontextdelauniomonetariaelcasd.pdf
902 _aVIRTUA10
942 _2udc
_cM
_n0