000 06882nam a2200493 a 4500
999 _c18556
_d18556
001 vtls000026541
003 VRT
005 20210906195159.0
008 120314s2012 spc|||||| o00| ||cat||
017 _aDL B. 5764-2012
040 _aES-Ba-GIE
_bcat
_cEs-Ba-GIE
090 _a11
_bMacromagnituds
098 _aGI-1607
099 _aSALA-14.03 (C)
100 1 _aRoca Jusmet, Jordi
_95623
245 0 3 _aEl Compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 /
_ctreball realitzat per Jordi Roca Jusmet i Mònica Serrano Gutiérrez
260 _aBarcelona :
_bInstitut d'Estadística de Catalunya :
_bGeneralitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat,
_c2012
300 _a77 p.
500 _aInclou un CD amb taules
504 _a<p>Ed.: February 2012 <p> <!-- Catàleg [140] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>This publication presents the methodology and results of the satellite account of water in Catalonia 2005, the result of a collaboration between the Department of Territory and Sustainability, the University of Barcelona and Idescat. This satellite account is based on the results of the <a href="https://www.idescat.cat/dades/mioc/2005/?lang=en">Input-Output Tables for Catalonia 2005</a> and the methodology developed by Eurostat with respect to water accounts, by means of which the information on the uses of this resource can be integrated with the national accounts system. This satellite account improves knowledge of the relationships between the economy and water in Catalonia and offers data on the allocations of uses and on pollutants released by branches of production.</p> <p>The following information can also be found in the book:</p> <ul> <li>Methodology used to produce the satellite account of water in Catalonia 2005</li> <li>Detailed tables showing the results: <ul> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)</li> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)</li> </ul></li> <li>Analysis of the main results obtained by the satellite account</li> </ul> <p>For further information please see <a href="https://www.idescat.cat/estad/csc?lang=en">Catalan Satellite Accounts</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [140] -->
520 _a<p>Ed.: Febrer 2012 <p> <!-- Catàleg [140] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Aquesta publicació presenta la metodologia i els resultats del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 i és fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Universitat de Barcelona i l'Idescat. Aquest compte satèl·lit ha estat elaborat prenent com a marc de referència els resultats de les <a href="https://www.idescat.cat/dades/mioc/2005/">Taules Input-Output de Catalunya 2005</a> i la metodologia desenvolupada de l'Eurostat respecte a la comptabilitat de l'aigua, per mitjà de la qual es pot integrar la informació sobre els usos d'aquest recurs amb el sistema de comptabilitat nacional. Aquesta comptabilitat satèl·lit permet disposar d'un major coneixement de les relacions entre l'economia i l'aigua a Catalunya i ofereix dades sobre assignacions d'usos i dels contaminants abocats a les branques productives.</p> <p>En el llibre també es pot trobar la informació següent:</p> <ul> <li>Metodologia per a l'elaboració del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005</li> <li>Taules detallades amb els resultats: <ul> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)</li> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)</li> </ul></li> <li>Anàlisi dels principals resultats obtinguts del compte satèl·lit</li> </ul> <p>Per a més informació podeu consultar <a href="https://www.idescat.cat/estad/csc">Comptes satèl·lit de Catalunya</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [140] -->
521 _a<p>Ed.: Febrero 2012 <p> <!-- Catàleg [140] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Esta publicación presenta la metodología y los resultados de la cuenta satélite del agua en Cataluña 2005 y es fruto de la colaboración entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la Universidad de Barcelona y el Idescat. Esta cuenta satélite ha sido elaborada tomando como marco de referencia los resultados de las <a href="https://www.idescat.cat/dades/mioc/2005/?lang=es">Tablas Input-Output de Cataluña 2005</a> y la metodología desarrollada del Eurostat respecto a la contabilidad del agua, mediante la cual se puede integrar la información sobre los usos de este recurso con el sistema de contabilidad nacional. Esta contabilidad satélite permite disponer de un mayor conocimiento de las relaciones entre la economía y el agua en Cataluña, ofreciendo datos sobre asignaciones de usos y de los contaminantes vertidos en las ramas productivas.</p> <p>En el libro también se puede encontrar la información siguiente:</p> <ul> <li>Metodología para la elaboración de la cuenta satélite del agua en Cataluña 2005</li> <li>Tablas detalladas con los resultados: <ul> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)</li> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)</li> </ul></li> <li>Análisis de los principales resultados obtenidos de la cuenta satélite</li> </ul> <p>Para más información se puede consultar <a href="https://www.idescat.cat/estad/csc?lang=es">Cuentas satélite de Cataluña</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [140] -->
590 _a2005
650 0 4 _aComptabilitat nacional
_910407
650 0 4 _aTaules input-output
_911827
650 0 4 _aEstadística
_xMetodologia
_910517
650 4 _aAigua
_911433
651 4 _aCatalunya
_914262
700 1 _aSerrano, Mónica
_910066
710 2 _aInstitut d'Estadística de Catalunya
_91183
710 1 _aCatalunya.
_bDepartament de Territori i Sostenibilitat
_96580
730 0 0 _910895
_aPEC 2011-2014
830 0 _aEstadística econòmica
_913815
856 4 2 _yFitxa publicació
_uhttps://biblio.idescat.cat/publicacions/Record/18556
900 _aCSC
902 _aVIRTUA10
902 _aVTLSSORT0080*0170*0400*0900*0980*0990*1000*2450*2600*3000*5000*6500*6501*6502*6503*6510*7000*7100*7101*7300*8300*8560*9350*9992
906 _a0000-18556
910 _a1/Producció estadística/Resultats estadístics/
910 _a0/Producció estadística/
911 _a0/Economia/
911 _a1/Economia/Macromagnituds/
942 _2udc
_cP
_n0