000 03142nms a2200517 a 4500
999 _c18650
_d18650
001 vtls000026647
003 VRT
005 20201009140502.0
007 cr ||| |||||
008 120502c20009999spca | | cat||
040 _aES-Ba-GIE
_bcat
_cEs-Ba-GIE
090 _a16
_bMercat de treball
091 _aEn Curs
098 _aGI-1616
099 _aACCÉS REMOT
245 0 0 _aAfiliació a la Seguretat Social
_h[Recurs electrònic] /
_cObservatori del Treball i Model Productiu
260 _aBarcelona :
_bGeneralitat de Catalunya. Observatori del Treball i Model Productiu
_c2000-
310 _aTrimestral
362 0 _a2000-
500 _aDescripció del recurs: 2 de maig del 2012
505 _aConté: Dades estadístiques: Resum de resultats per règims, províncies i CA (mensual), Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i Règim Especial de Treballadors Autònoms (trimestral). Documents d'anàlisis: Nota d'afiliació a la Seguretat Social (mensual), Nota d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic (mensual)
650 4 _aAfiliats a la seguretat social
_911968
651 4 _aCatalunya
_914262
651 4 _aCatalunya Comarques
_914508
651 4 _aCatalunya Províncies
_914597
651 4 _aCatalunya Àmbits del Pla Territorial
_914222
651 4 _aCatalunya Municipis
_914352
710 1 _aObservatori del Treball
_96572
710 2 _aObservatori del Treball i Model Productiu
_915420
730 0 _910895
_aPEC 2011-2014
730 0 _915559
_aPEC 2017-2020
_v040107
740 _aRègim General, Règim Especial Mineria del Carbó i Règim Especial d'Autònoms
740 _aAfiliació a la Seguretat Social per règims, províncies i CA
740 _aNota informativa Afiliació a la Seguretat Social
740 _aNota informativa d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic
780 0 5 _tAfiliació a la Seguretat Social en activitats d'alt contingut tecnològic [Recurs electrònic]
_w18652
856 4 0 _yAccés al document
_uhttps://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/
856 4 0 _yInformació trimestral
_uhttps://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/mineria_carbo_i_regim_especial_autonoms/
856 4 0 _yNota informativa afiliació a la seguretat social
_uhttps://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/nota_afiliacio_seguretat_social/index.html
856 4 0 _yAfiliació a la seguretat social per règims, províncies i CA
_uhttps://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/afiliacio_comunitats_autonomes/
856 4 0 _yNota informativa d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic
_uhttps://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/nota_ocupacio_activitats_contingut_tecnologic/index.html
902 _aVIRTUA50
902 _aVTLSSORT0070*0080*0350*0400*0900*0910*0980*0990*2450*2600*3100*3620*5000*5050*6500*6510*6511*6512*6513*6514*7100*7300*8560*9992
906 _a0000-26647
942 _2udc
_cA
_s1
_n0