000 02118nms a2200385 a 4500
999 _c20347
_d20347
003 Es-Ba-GIE
005 20200408205655.0
007 cr ||| |||||
008 150520c20149999spcar p|o| a ||cat|d
028 _a201505
040 _aES-Ba-GIE
_bcat
_cEs-Ba-GIE
090 _a01m
_bMobilitat i població estacional
091 _aEn curs
092 _aAnuari
098 _aGI-1806
099 _aACCÉS REMOT
245 0 0 _aEstimacions de població estacional
_h[Recurs electrònic] /
_cInstitut d'Estadística de Catalunya
260 _aBarcelona :
_bGeneralitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya,
_c2014-
310 _aAnual
362 _a2002-
500 _aDescripció del recurs: 20 de maig del 2015
520 8 _aL'operació estadística Estimacions de població estacional constitueix una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesura el nombre de persones que hi ha en un municipi de mitjana anual i trimestral. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps. Les dades es presenten per les 41 comarques i l'Aran, per municipis majors de 5.000 habitants (població empadronada o població equivalent a temps complet anual, ETCA) i per capitals comarcals. L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional a partir de diverses fonts, com ara els padrons municipals d'habitants, el Cens de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població.
650 4 _aProjeccions de població
_910482
650 4 _aMobilitat
_911303
651 4 _aCatalunya
_914262
651 4 _aCatalunya Comarques
_914508
651 4 _aCatalunya Municipis
_914352
710 2 _aInstitut d'Estadística de Catalunya
_91183
730 _910895
_aPEC 2011-2014
730 _915559
_aPEC 2017-2020
_v010703
856 4 0 _yAccés al document
_uhttps://www.idescat.cat/estad/epe
900 _aEPE
906 _a0000- 20347
942 _2udc
_cA
_s1