Imatge de la portada

Cens agrari 1989 : v. 1 Avanç de dades /

Ed.: Desembre 1990

Primer avanç de les principals dades del Cens agrari de 1989, amb xifres encara no oficials, però amb l'interès de la comparació amb les dades del Cens de 1982 i la seva actualització. La informació per Catalunya, comarques i municipis, se'ns ofereix per a les variables d'agricultura, ramaderia, maquinària i mà d'obra a les explotacions catalanes. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per ampliar la informació sobre el cens agrari podeu consultar el Cens agrari.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 2698-1991
ISBN:8439314922 (o.c.)
8439314892 (v.1)
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 2 Aprofitament de la terra i ramaderia
Publicació relacionada: v. 3 Maquinària, emmagatzematge, mà d'obra, marge brut i orientació tècnico-econòmica
Publicació relacionada: v. 4 Estructura del sector agrari
Publicació relacionada: v. 5 Monografies comarcals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document