Imatge de la portada

Cens agrari 1999 : v. 1 Aprofitament de la terra i ramaderia /

Ed.: Juny 2002

Aquest volum conté les dades del Cens agrari 1999 referides a l'aprofitament de la terra (explotacions, superfícies, conreus, espècies forestals, règim de tinença) i a la ramaderia (explotacions, espècies i règim de tinença). Els recomptes es presenten per Catalunya, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per a més informació podeu consultar Cens agrari.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 8272-2002
ISBN:8439357532 (o.c.)
8439357540 (v.1)
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 2 Maquinària, emmagatzematge, comercialització, mà d'obra, marge brut i orientació tecnicoeconòmica
Publicació relacionada: v. 3 Estructura del sector agrari
Publicació relacionada: [v. 4] Monografies comarcals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document