Imatge de la portada

Cens agrari 1999 : v. 2 Maquinària, emmagatzematge, comercialització, mà d'obra, marge brut i orientació tecnicoeconòmica /

Ed.: Setembre 2002

Aquest volum conté les dades del Cens agrari de 1999 referides a la maquinària utilitzada, les instal·lacions d'emmagatzematge, la comercialització de la producció, la mà d'obra ocupada, els marges bruts i l'orientació tecnicoeconòmica de les explotacions agràries. Els recomptes es presenten per Catalunya, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per a més informació podeu consultar Cens agrari.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 36464-2002
ISBN:8439357532 (o.c.)
8439358539 (v.2)
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Aprofitament de la terra i ramaderia
Publicació relacionada: v. 3 Estructura del sector agrari
Publicació relacionada: [v. 4] Monografies comarcals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document