Imatge de la portada

Cens agrari 1999 : [v. 4] Monografies comarcals /

Ed.: Novembre 2002

Dades del Cens agrari de 1999 referides a l'estructura del sector agrari, amb taules de doble entrada conceptual segons les diferents classificacions estructurals bàsiques i les característiques de les explotacions, presentades en forma monogràfica per cada una de les quaranta-una comarques de Catalunya. Cada bloc monogràfic es complementa a més amb mapes, gràfics de distribució de les principals característiques agràries i taules resum amb les dades bàsiques de la comarca i la seva evolució respecte al 1989, i les principals variables i indicadors per municipis de la comarca, l'àmbit corresponent i el total de Catalunya.

L'agrupació de comarques en els set volums s'ha fet d'acord amb les àrees funcionals de planificació aprovades en el Pla territorial general de Catalunya, que constitueixen els següents àmbits: 1. Àmbit Metropolità, 2. Comarques Gironines, 3. Camp de Tarragona, 4. Terres de l'Ebre, 5. Àmbit de Ponent, 6. Comarques Centrals i 7. Àmbit de l'Alt Pirineu i Aran.

Aquesta estadística s'ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per a més informació podeu consultar Cens agrari.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 49432-2002 (Àmbit Metropolità)
ISBN:8439357532 (o.c.)
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Aprofitament de la terra i ramaderia
Publicació relacionada: v. 2 Maquinària, emmagatzematge, comercialització, mà d'obra, marge brut i orientació tecnicoeconòmica
Publicació relacionada: v. 3 Estructura del sector agrari