Imatge de la portada

Cens agrari 1989 : v. 3 Maquinària, emmagatzematge, mà d'obra, marge brut i orientació tècnico-econòmica /

Ed.: Desembre 1992

Aquest volum conté les dades del Cens agrari de 1989 referides a la maquinària utilitzada, les instal·lacions d'emmagatzematge, la mà d'obra ocupada, els marges bruts i l'orientació tècnica i econòmica de les explotacions agràries. Els recomptes es presenten pels àmbits de Catalunya, províncies i comarques. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per ampliar la informació sobre el cens agrari podeu consultar el Cens agrari.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 43553-1992
ISBN:8439314922 (o.c.)
8439323204 (v.3)
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Avanç de dades
Publicació relacionada: v. 2 Aprofitament de la terra i ramaderia
Publicació relacionada: v. 4 Estructura del sector agrari
Publicació relacionada: v. 5 Monografies comarcals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document