Imatge de la portada

GEOCAT ... : codis territorials i administratius a Catalunya /

Ed.: Desembre 2010

Aquesta publicació conté les llistes de codis territorials i administratius més utilitzats en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya, a 1 de gener del 2013, referent a tots els àmbits territorials (local, regional, estatal i supranacional). Les llistes apareixen ordenades alfabèticament, agrupades per unitats territorials superiors, per codi o en funció d'algun altre criteri geogràfic, per facilitar la cerca de les diferents unitats territorials.

Pel que fa a Catalunya, es presenten els codis oficialitzats a l'Ordre ECF/105/2005, la qual abasta com a àmbit d'aplicació les entitats locals territorials (comarques, províncies i municipis), les corporacions locals respectives (consells comarcals, diputacions provincials i ajuntaments) i altres entitats locals (entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes i mancomunitats de municipis). La publicació també disposa de la divisió del Pla territorial general de Catalunya (àmbits territorials de planificació) i les variacions dels municipis de Catalunya 1993-2012.

GEOCAT 2013 també inclou els codis de les divisions territorials administratives d'Espanya (províncies i comunitats autònomes), de les regions europees i dels països del món.

Per a cada llista de codis, GEOCAT 2013 inclou la definició de les diferents unitats territorials, l'objectiu de codificar-les, la justificació legal, l'organisme responsable de la seva delimitació, el sistema de codificació, la normalització dels noms, les variacions produïdes a la llista en els darrers anys i, finalment, les correspondències amb altres àmbits territorials.

Aquesta publicació forma part de la sèrie GEOCAT. L'anterior publicació d'aquesta sèrie va ser GEOCAT 2010, per la qual cosa GEOCAT 2013 incorpora les modificacions produïdes durant els anys 2010-2012.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l'apartat Codis territorials i d'entitats.

Dades bibliogràfiques
ISSN:1888-2722 (versió impresa)
2013-4983 (versió digital)
Altres edicions:Continuada per: GEOCAT ... : codis territorials i administratius a Catalunya [Recurs electrònic]