Cover Image

Cens de població 2001 : v. 9 Situació professional de la població : dades comarcals i municipals /

Ed.: October 2006

Aquest volum conté les dades estadístiques corresponents a la distribució de la població de Catalunya per municipis, comarques, àmbits territorials i províncies, per sexe i situació professional (empresari que dóna feina a personal, autònom, assalariat fix, assalariat eventual, etc.). Comprèn dades específiques de la població ocupada.

Bibliographic Details
Depósito legal:DL B. 47623-2006
ISBN:8439367287 (o.c.)
8439372434 (v. 9)
Related Items:Other relationship: v. 1 Recomptes de població : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 2 Estructura de la població: Sexe, edat i estat civil : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 3 Generacions: any de naixement de la població : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 6 Lloc de naixement de la població : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 8 Relació de la població amb l'activitat econòmica : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 10 Sectors d'activitat de la població : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 11 Professions de la població : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 12 Fluxos de mobilitat obligada per treball i estudi : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 13 Localització de l'ocupació laboral : dades comarcals i municipals
Other relationship: v. 14 Estructures familiars de la població : dades comarcals i municipals
Holdings details from : Idescat
‌ Accés al document