Imatge de la portada

Projeccions de població de Catalunya 2015-2030 : (base 2002) /

Ed.: Març 2007

Per ampliar la informació sobre les projeccions de població podeu consultar Projeccions de població.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 7465-2007
ISBN:9788439374282
Altres edicions:Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya 2010-2030 (Ed. 1988)
Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya 2010 : comarques i àmbits del Pla territorial (Ed. 2000)
Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya : (base 2002) : principals resultats en els horitzons 2006, 2015 i 2030 (Ed. 2004)
Publicació relacionada: Projeccions de població 2021-2041: (base 2008) : principals resultats (Ed.2009)
Publicació relacionada: Projeccions de població 2013-2051 : principals resultats (Ed. 2014)
Publicació relacionada: Projeccions de població (base 2018) : principals resultats (Ed. 2019)
Descripció
Descripció física:250 p.
ISBN:9788439374282