Imatge de la portada

Catalunya.cat : un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 /

Ed.: Juny 2008

Amb motiu de l'ampliació del Museu d'Història de Catalunya, l'Idescat va editar aquest fullet que recull una selecció del material gràfic que es va elaborar per a l'exposició. Tal com indica el títol, la publicació mostra un retrat de la Catalunya dels darrers 30 anys a partir de les estadístiques bàsiques sobre població, economia i societat. Així doncs, es pot veure l'evolució de la taxa de natalitat o de l'esperança de vida des de l'any 1986 fins als nostres dies, així com l'evolució del PIB, del mercat de treball o del nombre d'alumnes per nivells educatius.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 31554-2008
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document