Imatge de la portada

Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 : adaptació de la CNAE-2009

Ed.: Març 2009

La publicació de la CCAE-2009 conté una presentació i quatre parts. La primera sintetitza el marc històric i conceptual on es desenvolupen les classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques i una explicació de l'harmonització de les principals classificacions d'activitats econòmiques. La segona recull les característiques de la CCAE-2009, així com els principals canvis de contingut de la CCAE-2009. La tercera presenta l'estructura completa de la CCAE-2009, les notes explicatives de les categories més desagregades, la versió abreujada de la classificació fins a dos dígits i les correspondències de la CCAE-2009 amb la CCAE-93 Rev.1 i amb la NACE Rev.2. La quarta inclou els annexos, on s'especifiquen el decret pel qual s'aprova la CCAE-2009, els criteris d'implementació de la CCAE-2009 i els criteris terminològics i materials bibliogràfics utilitzats.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 15933-2009 (versió impresa)
DL B. 15934-2009 (versió digital)
ISBN:9788439379065
Altres edicions:Publicació relacionada: Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev. 1) : adaptació de la CNAE-93 Rev. 1
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document