Imatge de la portada

Estimacions de població : dades postcensals /

Ed.: Maig 2010

Aquesta publicació conté la població estimada per sexe i edat de Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i Aran, i municipis de 50.000 habitants i més, a 1 de gener. L'estadística s'ha elaborat segons el mètode dels components, afegint a la població censal els naixements, defuncions i migracions per sexe i edat.

Per ampliar la informació sobre les estimacions postcensals podeu consultar Estimacions de població.

Dades bibliogràfiques
ISSN:1139-2126 (versió paper)
2013-5459 (versió electrònica)
Altres edicions:Continuada per: Estimacions de població : dades postcensals [Recurs electrònic]