Imatge de la portada

Enquesta demogràfica 2007 : principals resultats /

Ed.: Febrer 2010

Aquest volum conté les principals dades estadístiques corresponents a la distribució de la població de Catalunya segons l'estructura de la població, la relació amb l'activitat, llars i famílies, migracions, formació i dissolució d'unions, fecunditat, limitacions i necessitat d'ajuda i treball no remunerat, així com les principals característiques dels habitatges principals. Inclou també una primera anàlisi de les principals variables complementada amb suport gràfic.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:B. 4586-2010
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document