Imatge de la portada

Enquesta demogràfica 2007 : informe metodològic : disseny de l'enquesta i avaluació de la falta de resposta /

Ed.: Maig 2009

Quaderns d'estadística, núm. 1

Aquest treball presenta els resultats sintètics i els aspectes metodològics de l'Enquesta demogràfica 2007.

Aquesta nova font estadística té dos objectius principals: d'una banda, actualitzar la informació de les principals variables demogràfiques estructurals referides a la població, a les llars i famílies i a l'habitatge, i, de l'altra, aprofundir en el coneixement de les causes i conseqüències del canvi demogràfic que s'està produint a la nostra societat a través del coneixement dels motius de la migració, la fecunditat de les generacions, la constitució de la descendència, la formació i dissolució de les parelles, l'emancipació dels joves, la incidència de les noves formes familiars i la participació en el treball domèstic no remunerat per part de la població.

A la publicació es pot trobar informació detallada del treball de camp i de tota la metodologia.

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Sánchez Cepeda, J. A.
Dipòsit legal:DL B. 11238-2009 (versió paper)
DL B. 15930-2009 (versió digital)
ISBN:9788439379843
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document