Imatge de la portada

Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils 2007-2008 /

Ed.: Març 2010

Aquesta publicació presenta els resultats sintètics de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils 2007-2008, que té com a objectiu principal obtenir informació estadística sobre el consum i la pràctica de les activitats culturals i el seu emplaçament en el lleure i l'estil de vida dels infants de 6 a 14 anys, així com les característiques de les activitats, el context en què es donen i la seva reproducció intergeneracional.

L'Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils 2007-2008 ha estat realitzada per l'Idescat, el Departament de Cultura i Mitjans de comunicació i el Departament d'Educació.

La informació publicada en aquest llibre es classifica en els següents capítols:

  • Lectura
  • Visita a biblioteques, museus, exposicions i monuments
  • Audició de música i assistència a concerts
  • Assistència al cinema
  • Assistència al teatre, dansa i circ
  • Pràctica d'altres activitats d'àmbit cultural
  • Audiència de televisió i ràdio
  • Ús de tecnologies de la informació i la comunicació
  • Activitats en el temps lliure, fora de l'horari escolar
  • Socialització cultural de l'infant

Per ampliar informació podeu consultar l'Enquesta de consum i pràctiques culturals.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:B-13.611-2010
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document