Imatge de la portada

Anuari estadístic de Catalunya Digital

Publicació que recull la informació estadística bàsica de Catalunya de caràcter anual, produïda pels diferents agents que integren el Sistema estadístic de Catalunya i altres productors externs que elaboren informació sectorial d'interès públic. S'actualitza permanentment en funció de la disponibilitat de les dades. Tota la informació de l'Anuari digital està traduïda al castellà i a l'anglès

Dades bibliogràfiques
ISSN:2013-5262
Altres edicions:Continua: Anuari estadístic de Catalunya [versió paper]
Descripció
Descripció de l’ítem:És acumulatiu
Descripció física:També disponible en paper. De l'any 1999 al 2008 també disponible en CD-ROM.
Periodicitat de publicació:Actualització contínua
ISSN:2013-5262