Imatge de la portada

Anuari estadístic de Catalunya Digital

Publicació que recull la informació estadística bàsica de Catalunya de caràcter anual, produïda pels diferents agents que integren el Sistema estadístic de Catalunya i altres productors externs que elaboren informació sectorial d'interès públic. S'actualitza permanentment en funció de la disponibilitat de les dades. Tota la informació de l'Anuari digital està traduïda al castellà i a l'anglès

Dades bibliogràfiques
ISSN:2013-5262
Altres edicions:Continua: Anuari estadístic de Catalunya [versió paper]
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document