Imatge de la portada

Estadística sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu : anys ... /

Ed.: Març 2008

Aquesta publicació classifica les entitats no lucratives que reben finançament del Govern de la Generalitat i en descriu les característiques principals. La font d'informació bàsica són els assentaments comptables de la liquidació pressupostària de la Generalitat de Catalunya. Per complementar-la s'han utilitzat diferents registres administratius.