Cover Image

Projeccions de població en edat escolar 2021 : base 2010 /

Ed.: October 2010

Bibliographic Details
Depósito legal:DL B. 27511-2010 (versió impresa)
DL B. 27514-2010 (versió digital)
Related Items:Other relationship: Projeccions de població en edat escolar 2016-2026 : base 2010
Other relationship: Projeccions de població en edat escolar 2003-2015 : document metodològic
Holdings details from : Idescat
‌ Accés al document