Imatge de la portada

Anàlisi de la fecunditat a partir de l'Enquesta demogràfica de Catalunya 2007 = Análisis de la fecundidad a partir de la Encuesta demográfica de Cataluña 2007 /

Ed.: Desembre 2010

Quaderns d'estadística, núm. 4

Aquest treball recull detalladament l'evolució dels comportaments de la fecunditat, els canvis en la formació i dissolució d'unions i la importància de la immigració. Aquesta investigació ha estat dirigida pel Dr. Daniel Devolder, del Centre d'Estudis Demogràfics, per encàrrec de l'Idescat.

L'estudi detecta, pel que fa al primer naixement, que un 23% de les dones autòctones en edat fèrtil no tenen fills en data de referència de l'enquesta (1 de novembre de 2007). Aquesta alta infecunditat s'explica en gran part pel retard de l'edat a la primera maternitat de les dones autòctones, que sobrepassa els 30 anys. Igualment, es destaca la relació que hi ha entre l'edat d'arribada de les dones immigrants i la seva adaptació als patrons de fecunditat de les dones catalanes. Així, les dones que van arribar des de l'estranger abans dels 13 anys són les que tenen uns patrons de fecunditat més semblants als de les dones autòctones.

La tabulació completa corresponent a aquesta ampliació de resultats de l'Enquesta demogràfica 2007 es pot consultar a la Cerca d'estadístiques per territori.

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Devolder, Daniel
Dipòsit legal:DL B. 44762-2010 (versió paper)
DL B. 44763-2010 (versió digital)
ISBN:9788439386926
Altres edicions:Publicació relacionada: Anàlisi de la fecunditat a partir de l'Enquesta demogràfica de catalunya 2007 = Análisis de la fecundidad a partir de la Encuesta demográfica de Cataluña 2007 (1a ed. revisada)
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document