Imatge de la portada

La Participació en el treball domèstic no remunerat a Catalunya (2007) /

Ed.: Juny 2012

Dossiers Idescat, núm. 10

Aquest dossier analitza la informació de l'Enquesta demogràfica 2007 referida a la participació en les feines de la llar segons variables com ara el sexe, l'edat, el tipus de llar, el nivell educatiu o la participació en el treball de mercat. El resultat de l'anàlisi indica que les dones es van incorporant al mercat de treball sense abandonar la seva participació i responsabilitat en el treball domèstic, mentre que els homes mantenen, encara, una identitat centrada en l'àmbit laboral.

L'Enquesta demogràfica 2007 és una enquesta per mostreig dirigida a les llars catalanes i a les persones que hi resideixen. La mostra, repartida per tot el territori de Catalunya, recull informació de 10.580 llars i 28.910 persones.

Els resultats de l'Enquesta demogràfica 2007 es difonen a la Cerca d'estadístiques per territori, on es troben els resultats en nombres absoluts i percentatges.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 40472-2008 (versió impresa)
DL B. 15929-2009 (versió digital)
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document