Describir: Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO 2011)