Imatge de la portada

Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO 2011)

Ed.: Febrer 2013

Comunicacions, núm. 3

Aquesta comunicació analitza la CCO-2011, vigent des de l'any 2012, tant des del vessant normatiu com instrumental. En recull els conceptes principals, les característiques i els canvis que incorpora respecte a l'anterior CCO-1994.

La Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011), aprovada pel Decret 27/2012 de 6 de març, és el resultat de l'adaptació a la Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011), aprovada pel Reial decret 1591/2010 de 26 de novembre, i deriva de la Classificació internacional uniforme docupacions 2008 (CIUO-2008)

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 8729-2014
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document