Imatge de la portada

Projeccions de població 2013-2051 : principals resultats /

Ed.: Octubre 2014

Aquesta publicació conté els principals resultats de les projeccions de població 2013-2051. Inclou un resum executiu i les característiques generals de les projeccions. S'analitzen les xifres de població en els horitzons 2018, 2026 i 2051, i es detalla l'evolució dels components del creixement (natalitat, mortalitat i migració).

Les projeccions de població 2013-2051 consten de 3 escenaris: baix, mitjà i alt. L'escenari mitjà reflecteix l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica de la població de Catalunya. Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur.

Per ampliar la informació sobre les projeccions de població podeu consultar Projeccions de població.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:B 22364-2014
Altres edicions:Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya 2010-2030 (Ed. 1988)
Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya 2010 : comarques i àmbits del Pla territorial (Ed. 2000)
Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya : (base 2002) : principals resultats en els horitzons 2006, 2015 i 2030 (Ed. 2004)
Publicació relacionada: Projeccions de població de Catalunya 2015-2030 : (base 2002) (Ed. 2007)
Publicació relacionada: Projeccions de població 2021-2041: (base 2008) : principals resultats (Ed. 2009)
Publicació relacionada: Projeccions de població (base 2018) : principals resultats (Ed. 2019)
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document