Imatge de la portada

La Inmigración, ahora y aquí Cataluña 2008 : datos estadísticos /

Ed.: Juny 2009

Aquesta publicació, editada amb motiu de l'exposició La immigració, ara i aquí, recull les principals dades referents a la població estrangera resident a Catalunya. El fullet proporciona una visió general, sintètica i comprensible a partir d'uns trenta gràfics que mostren diversos aspectes del fenomen migratori recent. Així, per exemple, es donen estadístiques sobre el sexe, l'edat i la procedència dels immigrants, la seva distribució en el territori, les seves condicions socials o la seva incidència en el moviment natural de la població de Catalunya.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 18894-09
Altres edicions:Publicació relacionada: Immigration here and now : Catalonia 2008: statistical data [versió anglès]
Publicació relacionada: Immigració, ara i aquí Catalunya 2008 : dades estadístiques [versió català]
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document