Imatge de la portada

Codis territorials sectorials de Catalunya

Ed.: Desembre 2010

Aquesta publicació conté les llistes de les divisions territorials sectorials de Catalunya a 1 de gener de 2013. Les llistes dels diferents nivells territorials de les divisions territorials sectorials apareixen ordenades alfabèticament i jeràrquicament, agrupant els nivells inferiors amb els respectius nivells superiors. D'aquesta manera es facilita la cerca de les diferents unitats territorials.

Es presenten les divisions territorials sanitària (regions sanitàries, sectors sanitaris i àrees bàsiques de salut), d'ensenyament (serveis territorials d'ensenyament i municipis que agrupen), policial (regions policials, àrees bàsiques policials i municipis que agrupen), de muntanya (comarques de muntanya, zones de muntanya i municipis que agrupen), agrària (serveis territorials d'agricultura i oficines comarcals d'agricultura), geoturística (marques turístiques i comarques que agrupen), judicial (partits judicials i municipis que agrupen) i postal (territoris postals). S'ofereixen les llistes de les unitats territorials administratives de Catalunya (comarques, províncies i municipis), i dels àmbits territorials de planificació del Pla territorial general de Catalunya, per tal de facilitar-ne les correspondències.

A més de contenir les llistes amb els codis d'identificació i els noms corresponents, aquesta publicació inclou una explicació de cadascuna de les divisions territorials, la definició de les diferents unitats territorials, l'objectiu d'establir-les, la justificació legal, l'organisme responsable d'establir-les, el sistema de codificació, la normalització dels noms i les correspondències amb altres àmbits territorials.

Aquesta publicació forma part de la sèrie "Codis territorials sectorials de Catalunya". L'anterior publicació d'aquesta sèrie va ser Codis territorials sectorials de Catalunya 2010, per la qual cosa Codis territorials sectorials de Catalunya 2013 incorpora les modificacions produïdes durant els anys 2010-2012.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar la pàgina web Codis territorials i d'entitats.

Dades bibliogràfiques
ISSN:2013-6048 (versió digital)
2013-603X (versió impresa)
Altres edicions:Continua: Codis territorials sectorials de Catalunya [Versió paper]