Imatge de la portada

Comerç amb l'estranger

Ed.: Març 2017

La sèrie conté informació sobre les importacions i exportacions de l'economia catalana amb l'estranger. L'estadística es presenta segons la Nomenclatura aranzelària (TARIC), la Classificació uniforme del comerç internacional Revisió 4 (CUCI Rev.4), la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i segons els grups de destinació econòmica dels béns (béns de consum, de capital i intermedis). També es presenta la informació per àrees geogràfiques, per rànquings de les 50 partides i països més importants en el nostre comerç internacional i segons el contingut tecnològic Eurostat. Els resultats estadístics es difonen tant en valor econòmic com en pes. La informació de base prové del document únic administratiu (DUA) i de les declaracions Intrastat, facilitats pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Per a més informació consulteu Comerç amb l'estranger.

Dades bibliogràfiques
ISSN:1133-7850 (versió paper)
2013-388X (versió electrònica)
Altres edicions:Continua: Comerç amb l'estranger [Versió paper]