Imatge de la portada

Registre de fitxers estadístics el control en la utilització de la informació estadística oficial sotmesa a secret estadístic /

Ed.: Novembre 2015

Comunicacions, núm. 4

Aquesta comunicació tracta de la finalitat i el funcionament del Registre de fitxers estadístics (RFE) i en descriu l'operativa en relació amb les inscripcions, tant dels fitxers com de les cessions d'aquests. També s'expliquen els diferents conceptes i funcions associats i s'indica la normativa legal aplicable.

L'RFE és un registre públic, adscrit a l'Idescat, que inventaria els fitxers sobre les persones físiques i jurídiques a les quals s'han demanat dades de resposta obligatòria amb una finalitat exclusivament estadística i que, per aquest motiu, estan sotmeses a secret estadístic. La creació d'aquests fitxers està prevista en els programes anuals d'actuació estadística que aprova el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document