Imatge de la portada

Projeccions de població activa 2015-2051 /

Ed.: Abril 2016

En aquesta publicació es presenta la metodologia i els principals resultats de les projeccions de població activa, que resulten de combinar la projecció de població (base 2013) i la projecció de taxes d'activitat (base EPA 2014). S'ofereixen dades projectades de la població activa per sexe i edat i de la taxa d'activitat, segons tres escenaris d'evolució.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 9453-2016 (versió paper)
Altres edicions:Publicació relacionada: Escenaris d'activitat econòmica de la població al primer terç del segle XXI : comarques i àmbits del Pla territorial
Publicació relacionada: Projeccions de població activa de Catalunya 2015-2030 : (base 1999) : revisió de resultats
Publicació relacionada: Projeccions de població activa de Catalunya 2015-2030 : (base 2005) : resum metodològic
Publicació relacionada: Projeccions de població activa 2021-2041 : (base 2010)
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document