Imatge de la portada

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de ...

Ed.: Juny 2016

Es proporciona un Zip amb arxius en format Shapefile, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2016, en una quadrícula (grid) multiresolució (de 62,5 m, 125 m i 250 m) compatible amb la quadrícula estàndard europea EEA reference grid - European Environment Agency. El Zip també conté un PDF amb la metodologia.

D'altra banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ofereix una eina basada en aquestes dades que permet confeccionar mapes de població a la carta i inserir-los a una pàgina web.