Imatge de la portada

Catàleg de serveis /

Ed.: Juliol 2010

L'Idescat ha editat el seu Catàleg de serveis, que recull les principals línies de producció d'estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials i els principals serveis que l'Institut ofereix.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B-31.970-2010 (versió impresa)
DL B-27.510-2010 (versió digital)
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document