Cover Image

Dossiers Idescat : informació d'estadística oficial /

Ed.: December 2017

Idescat Dossiers is a collection of information on official statistics. Their goal is to facilitate the widespread dissemination and comprehension of certain statistical operations or transversal topics in an accessible, brief form as a complement to the official results.

Each Dossier spotlights the main conclusions of an operation or the status of a given issue, reports on the basic methodology used in this operation and comments on the most relevant contents, accompanied by graphs or tables. Dossiers Idescat are available in both digital PDF and paper format.

Bibliographic Details
Depósito legal:DL B-40472-2008 (versió impresa)
DL B-15929-2009 (versió digital)
ISSN:2013-2875 (versió impresa)
2013-3898 (versió digital)
Holdings details from : Idescat
‌ Núm.22 (desembre 2017) Els catalans residents a l'estranger 2017
‌ Núm.21 (setembre 2017) Mobilitat obligada de la població de Catalunya
‌ Núm.20 (octubre 2016) Els centres de serveis socials a catalunya 2014
‌ Núm.19 (maig 2016) La despesa en consum de les llars catalanes des de l'inici de la recessió econòmica 2006-2014
‌ Núm.18 (gener 2015) Projeccions de la població a Catalunya 2013-2051
‌ Núm.17 (desembre 2014) Ús i coneixement del català 2013
‌ Núm.16 (octubre 2013) La població resident en establiments col·lectius 2011
‌ Núm.15 (setembre 2013) Els centres d'atenció a la gent gran a Catalunya (2009)
‌ Núm.14 (juliol 2013) Els centres de serveis socials a Catalunya (2009)
‌ Núm.13 (abril 2013) L'ensenyament privat reglat a Catalunya. Curs 2009-2010
‌ Núm.12 (març 2013) aprenestadistica: un web per aprendre estadística a secundària
‌ Núm.11 (novembre 2012) El sector audiovisual a Catalunya (2006-2010)
‌ Núm.10 (juny 2012) La participació en el treball domèstic no remunerat a Catalunya (2007)
‌ Núm. 9 (desembre 2011) El cost del factor treball (2001-2010)
‌ Núm. 8 (juny 2011) La nupcialitat a Catalunya 2009
‌ Núm. 7 (febrer 2011) Els productes industrials fabricats a Catalunya (2009)
‌ Núm. 6 (desembre 2010) Els hàbits ambientals dels catalans (2008)
‌ Núm. 5 (juliol 2010) El perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007
‌ Núm. 4 (març 2010) La protecció social a Catalunya (2003-2007)
‌ Núm. 3 (desembre 2009) Catalunya/Europa. Indicadors comparatius (2000-2008)
‌ Núm. 2 (juny 2009) Els canvis en les explotacions agràries catalanes (1999-2007)
‌ Núm. 1 (febrer 2009) Evolució recent de la natalitat a Catalunya
‌ Núm. 0 (juliol 2008) Condicions de vida i hàbits de la població catalana