Imatge de la portada

Mapes de les agrupacions censals de Catalunya (AC)

Ed. Abril de 2022

Aquesta publicació conté els límits territorials (geometries) de les agrupacions censals (AC) per als anys 2015-2021, en format Shapefile.

Cada agrupació censal està constituïda per un conjunt de seccions censals senceres territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. Les agrupacions censals són unitats territorials equilibrades poblacionalment, de 9.000 habitants de mitjana, amb grandàries que oscil·len entre els 5.000 i els 20.000 habitants.

S’ofereix el format Shapefile de les agrupacions censals per a cadascun dels anys 2015-2021. El nombre, la definició i la denominació de les agrupacions censals són els mateixos per a tot el període, però els seccionats canvien cada any a causa de les altes, les baixes i les variacions de límits territorials de les seccions censals. Conseqüentment, els límits territorials de les agrupacions censals i les seves geometries també canvien.

La nomenclatura territorial d’agrupacions censals (AC) és una creació pròpia de l’Idescat per a la producció i difusió de l'Índex socioecònomic territorial (IST) i es pot aplicar a les fonts de dades estadístiques que disposen d‘informació desagregada per secció censal. A més de l’IST, l’Idescat ha publicat per agrupacions censals la població del Padró municipal d’habitants classificada per sexe.

Per ampliar aquesta informació, podeu consultar l'apartat Codis territorials i d'entitats i la pàgina web de la nomenclatura territorial d'agrupacions censals (AC).