Text this: Estadística i comptes del comerç interior 1988 /